Vejen til en mere bæredygtig fremtid

 

Havsmags Logo

Havsmag er startet at Jens Helt, som er bosiddende på Langeland.  De seneste år har han dyrket og høstet tang, som fødevare, ved de langelandske og sydfynske kyster. Til daglig er han lærer på en efterskole hvor han underviser i madkultur og natur. Han har med ‘havets nye superfood’ skabt flere produkter til en bæredygtig og sund kost.

Havsmags vision

Havmag vil bidrage til den grønne omstilling ved at sætte fokus på havets uudnyttede ressourcer. Vi vil gerne være en væsentlig medspiller indenfor bæredygtigt havbrug og gå forrest i kampen for at gøre tang og andre bæredygtige havprodukter til allemandsspise.

Vores hovedfokus er lokalhøstet vild blæretang fra Langeland og øerne. Målet er at kunne dyrke blæretangen på liner og dermed være med til at tilføre havet ilt og optage kvælstof og binde co2.

Vi har muligheden for at påvirke det aftryk vi sætter på kloden.

Vi har længe hørt at vi skal gøre noget for at passe på jorden. En af de ting vi kan gøre er at vælge vores fødevarer med omhu, og anvende dem som sætter de mindste klimaaftryk. Havsmags produkter med tang er et skridt på vejen.

Tang som bæredygtigt produkt

Når vi dyrker og høster tang, er vi med til at forbedre iltoptaget i vores have (undgå iltsvind). Bedre iltning af havene forbedrer marinediversitet, og samtidig optager tangen store mængde CO2. Globalt set er vi også nødt til at forholde os til, at fødevarer er på vej til at blive en knap ressource. Vi må tænke alternativt i forhold til udnyttelse af de ressourcer, vi har omkring os – og med ca. 7500 km kystlinje i Danmark, er det helt naturligt for os at se mod havet. Tang er potentielt den største, uudnyttede fødevareressource i verden, og der findes mere end 10.000 forskellige tangarter på verdensplan, hvoraf ca. 350 findes i de danske farvande – Vi bruger blot en håndfuld af de mest kendte.

 

Vil du høre mere?

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så sender jeg dig nyt når der er produkter og opskrifter klar